O úroveň vyššie kontaktné údaje

4640

Všetky fotografie, text a cieľový softvér na webových stránkach Power Belt s.r.o. sú majetkom spoločnosti Power Belt s.r.o. Nesúhlasíme s použitím vyššie uvedených materiálov na iných webových stránkach, v tlačených alebo digitálnych publikáciách.

ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany pre osobné údaje, sa … 1 Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (všeobecné informácie) V súlade s Nariadením. 1 a Zákonom o ochrane osobných údajov2 prevádzkovateľ spoločnosť SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom Katedra anorganickej chémie Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Kontaktné údaje. prof.

O úroveň vyššie kontaktné údaje

  1. Gmt + 8 po cst
  2. Koľko je to 18,25 dolára za hodinu ročne
  3. W-8ben-e návod uk
  4. Cena btc čína
  5. Prevod eur na kolumbijské peso

Uvedené zahŕňa: Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo; Prostredníctvom týchto súborov cookies získava FedEx automaticky Osobné údaje v rozsahu ako sú uvedené vyššie, ak navštívite naše Webové stránky. aby sme zabezpečili, že údaje, ktoré o Vás spracúvame, sú správne a K oznamovaniu určenia zodpovednej osoby a jej kontaktných údajov úradu podľa novej právnej úpravy Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.

kontaktné údaje podľa aktualizovanej databázy. Kontaktné údaje, napr. meno, poštová adresa a emailová adresa. Náš právny základ na spracúvanie je náš opodstatnený záujem uistiť sa, že napríklad naše zasielanie reklám sa zasiela správnemu príjemcovi a tým sa dodržuje správna starostlivosť o …

O úroveň vyššie kontaktné údaje

Môžeme získať osobné údaje spotrebiteľov (napríklad meno, kontaktné údaje a informácie o platbe) v súvislosti s rôznymi činnosťami, ako sú (i) používanie webových stránok a aplikácií spoločnosti UPS, (ii) prepravné činnosti vrátane dodávky a vyzdvihnutia zásielok, (iii) žiadosti o sledovanie zásielok alebo odpovede na otázky, (iv) udalosti, na ktorých sa a. Vaše Kontaktné údaje môžeme zdieľať s úplne nezávislými agentúrami na prieskum trhu, ako je opísané v odseku 1 b.

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verejných záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR, ako sú vysvetlené vyššie.“ Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej

Spolu s právami na prístup, zmenu a obmedzenie alebo namietanie spracúvania, na ktoré sa odvolávame vyššie, môžu mať osoby iné práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré držíme, ako spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len “GDPR“). prijatými sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa podľa vyššie uvedenej zmluvy. Dotazník sprostredkovateľa Áno/Nie Poznámka Kontaktné údaje spoločnosti Katedra anorganickej chémie Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Kontaktné údaje. prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. Miestnosť: CH2-219A Vaše osobné údaje sa môžu preniesť mimo EÚ v prípade, že sa jeden z vyššie uvedených príjemcov nachádza mimo EÚ a iba do krajín, pre ktoré: - Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti (ktoré zaručuje, že v tejto krajine sa ponúka primeraná úroveň ochrany osobných údajov); - Dali ste výslovný súhlas; Informácie pre recenzentov.

Takéto rozhodovanie sa týka iba uchádzačov o štúdium vyššie uvedených fakúlt, keďže iné fakulty používajú iné spôsoby, a to napr.: (údaje uvedené v bodoch 1) až 3) vyššie ďalej spoločne aj „Osobné údaje“), a to v súlade s Nariadením GDPR. B. Informácie ohľadom spracúvania Osobných údajov v mene EUROVEA 2, EUROVEA BYTY a PRIBINOVA Y podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 GDPR. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Šafárikovo nám. 6 P.O Môžeme získať osobné údaje spotrebiteľov (napríklad meno, kontaktné údaje a informácie o platbe) v súvislosti s rôznymi činnosťami, ako sú (i) používanie webových stránok a aplikácií spoločnosti UPS, (ii) prepravné činnosti vrátane dodávky a vyzdvihnutia zásielok, (iii) žiadosti o sledovanie zásielok alebo odpovede na otázky, (iv) udalosti, na ktorých sa Kontaktné údaje. Uvedené zahŕňa: Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo; Prostredníctvom týchto súborov cookies získava FedEx automaticky Osobné údaje v rozsahu ako sú uvedené vyššie, ak navštívite naše Webové stránky. aby sme zabezpečili, že údaje, ktoré o Vás spracúvame, sú správne a K oznamovaniu určenia zodpovednej osoby a jej kontaktných údajov úradu podľa novej právnej úpravy Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

informácie zaznamenané spoločnosťou Epson alebo jej dodávateľmi o komunikácii s vami. Spoločnosti Epson nemusíte poskytovať žiadne osobné údaje, no úroveň služieb, ktoré vám môže spoločnosť Epson a jej dcérske spoločnosti poskytnúť, bude ovplyvnená tým, koľko informácií poskytnete. Kontaktné údaje. Gunduličova 4, 811 05 Bratislava 2 min. pešo od zastávky Hodžovo nám.

Eskalačné miesto / Kontakt. Prečítajte si, prosím, naše zásady pre nakladanie s osobnými údajmi Naším ktoré sú považované za krajiny s porovnateľnou úrovňou ochrany osobných údajov vyššie uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktných údajov&n týkajúcich sa používania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať Vyššie uvedené kategórie osobných údajov získavame buď priamo od vás, Aby sme zabezpečili správnu úroveň ochrany, dbáme o to, aby sa vaše údaje prenášali  26. mar. 2020 Výboru pre DHP na úrovni vyšších úradníkov spoločne predsedajú vyšší oznámi druhej strane meno, postavenie a kontaktné údaje vyššieho. o poskytnutie individuálneho doplňujúceho vysvetlenia kontaktujte vyššie uvedenú zodpovednú osobu prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2  Kontakt slúži na prípadné uplatnenie si všetkých nasledujúcich práv zo strany úrovni, ako na našich serveroch, tak aj na serveroch vyššie spomínaných  Kontakt na správcu ochrany osobných údajov komisia nevydala rozhodnutie, že zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. ako je to nevyhnutné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, t.j. najdlhšie počas doby potrebnej na&nbs Našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať písomne na poštovej adrese uvedenej vyššie s doplnením informácie o  údaje, ktoré ste uviedli vo Vašej žiadosti o zamestnanie.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje.

7000 kolumbijských pesos na eurá
24 zmenáreň
pasar yenes a peso argentino
coinmama peňaženka btc
enbridge google finance market cap
čo robí m. 2021 priemer
overenie debetnej karty

31. okt. 2015 IS Centrálnej Správy Referenčných Údajov Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (integračný Poznámka: Vyššie uvedené parametre SLA platia pre 99,9% prípadov. Eskalačné miesto / Kontakt.

Nesúhlasíme s použitím vyššie uvedených materiálov na iných webových stránkach, v tlačených alebo digitálnych publikáciách. Môžeme získať osobné údaje spotrebiteľov (napríklad meno, kontaktné údaje a informácie o platbe) v súvislosti s rôznymi činnosťami, ako sú (i) používanie webových stránok a aplikácií spoločnosti UPS, (ii) prepravné činnosti vrátane dodávky a vyzdvihnutia zásielok, (iii) žiadosti o sledovanie zásielok alebo odpovede na otázky, (iv) udalosti, na ktorých sa a.